Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Laipu iela 5

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, telpa T24
Tehnika
Eļļas krāsa uz apmetuma, siena S4-audums pie koka līstītēm
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Cokols ar iluzoru profiljoslu. Cokols ar iluzoriem pildiņiem. Virs cokola un ap durvju ailām pļavas ziediņu josla. Frīzes daļā pie horizontālas tumši brūnas svītras pamīšus kārtoti efeju u.c.augu Festoni./ Augu ornaments.
Stratigrāfija
2. slānis uz 18.gs. beigu apmetuma
Datējums
18.gs.b.,19.gs.sākums
Saglabātība
Saglabājies lielākos laukumos. Audums zudis, sagl. apmetumā iekaltas līstes un dzegas apakšējais koka profils. Aiz grīdlīstes un uz līstēm rupja auduma fragmentiņi.
Literatūra
1. Veinberga K. Rīga, Laipu iela 5. Arhitektoniski mākslinieciskā inventarizācija. - Rīga, Arhitektoniskās izpētes grupa, 1998AIG arhīva Nr. 0855