Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jauniela 26

Arhitektūra
Profānā apbūve. Vidzemes guberņas vicegubernatora dzīv.nams
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, T 23
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Gleznojums. Cokols ar iluzoriem pildiņiem. Katrā sienas augšdaļas rāmī gleznots Vainags lauru; Festoni, šaurākajos - lentā iekārta Vītne. Atšķirīgs rāmju ritms, iekļaujot tajā sienas nišas./ Niša. Lenta.
Stratigrāfija
-
Datējums
1785.-1804.
Saglabātība
Fragmentāra. 1980. gados pārklāts ar apmetumu, jo rest. koncepcija paredzēja kopijas rekonstrukciju, kas nav realizēta.
Literatūra
Dirveiks I. Ēka Rīgā, Jaunielā 26. 1980. gados veiktās izpētes materiāli. 1. sējums. Fotoattēli, - Rīga, Aig, 1999, - AIG arhīva Nr. 0718 2.sējums. Izpētes grafiskie materiāli.-AIG arhīva Nr. 0719