Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jauniela 26

Arhitektūra
Profānā apbūve. Vidzemes guberņas vicegubernatora dzīv.nams
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
T 12
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Gleznojums. Cokols ar iluzoriem pildiņiem. Sienas augšdaļas rāmi "apvij" Lapu Vītne. Niša.
Stratigrāfija
-
Datējums
1785 - 1804
Saglabātība
Fragmentāra
Literatūra
Dirveiks I. Ēka Rīgā, Jaunielā 26. 1980. gados veiktās izpētes materiāli. 1. sējums. Fotoattēli, - Rīga, Aig, 1999, - AIG arhīva Nr. 0718 2.sējums. Izpētes grafiskie materiāli.-AIG arhīva Nr. 0719 Dirveiks I. Ēka Rīgā, Jaunielā 26. Arhitektoniski mākslinieciskā apsekošana. Objekta esošā stāvokļa novērtējums. - Rīga, AIG, 1998 AIG arhīva Nr. 0717