Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Vecpilsētas iela 17, rātskunga Krūzes nams

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas ar nišu
Novietne
3.st. T 31
Tehnika
olas tempera ar eļļas daļiņām uz kaļķu javas apmetuma
Sižets
Gleznojums. Ainavas. Figurāls. Rāmju sistēma. Cokols iluzors. Marmorizējums. Astragāls. Zobinājums zem dzegas. Niša - dienvidnieciska ainava ar rotondu uz kraujas. 2 figūras priekšplānā. Nišā - pelēks Grizajs. Lauru Lapu Vītne.
Stratigrāfija
Sākotnēja
Datējums
1788.g.
Saglabātība
Nostiprināts 1960. gados, resaturēts 1998.g. - Gunita Čakare
Literatūra
Veinberga K., Dirveiks I. Dzīvojamā ēka Rīgā, Vecpilsētas ielā 17. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.-Rīga, AIG, 1997, - AIG arhīvā Nr.0809