Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas, niša
Novietne
3. stāvs, telpa 307
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Cokols ar iluzoru profiljoslu, ar iluzoriem paneļiem. Marmorizējums cokola pildiņā. 1. Uzraksts ar mūrniekmeistara parakstu. Gadaskaitlis 1799
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
1786.g.
Saglabātība
Saglabājies fragments nišā zem 1799.g. aizmūrējuma.
Literatūra
Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734