Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
1. korpuss, sākotnēja kāpņu telpa.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokols ar kontūru.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
1786.g.
Saglabātība
Fragmentāri atsegts
Literatūra
Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, telpa 204
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokols ar kontūru.
Stratigrāfija
2. slānis uz apmetuma
Datējums
18.gs.b., 19.gs.sākums
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Ampīrs
Vieta
Siena
Novietne
2. stāvs, telpa 213
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokols ar kontūru.
Stratigrāfija
1.apdares slānis uz durvju ailas aizmūrējuma.apmetuma
Datējums
19.gs.sākums
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Ampīrs/Bīdermeijers
Vieta
Siena
Novietne
2. stāvs, telpa 213
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokols ar kontūru.
Stratigrāfija
2. slānis uz aizmūrējuma
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734

Jēkaba iela 24, Karls Valters

Arhitektūra
Profānā apbūve. Krāmera nams.
Stils
Ampīrs/Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
4. stāvs, telpa 403
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokols ar kontūru.
Stratigrāfija
2.apdares slānis.
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Bikše Z., Rozentāle A., Taurena R.,Zviedrāns J. Rīga, Jēkaba iela 24. 1. korpusa arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga,AIG, 2001 AIG arhīva Nr. 0734