Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mārstaļu iela 2

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Griestu ieloce
Novietne
1.st.
Tehnika
Līmes krāsa uz koka
Sižets
Olinājums. Augu ornaments. Hipotētiski - ierāmē un fiksē auduma plafonu. Apgleznots audums ?
Stratigrāfija
Sākotnēja
Datējums
1680. gadi
Saglabātība
Sekundāri izmantoti apgleznoti dēļi griestu ielocē.
Literatūra
Oļkovska E. Rīga, Mārstaļu iela 2. Sienas gleznojumu izpētes dokumentācija. - Olština, PKZ, 1987 - Atrodas VKPAI PDC