Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jauniela 24

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, T4, T5
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Frīze - Augu ornaments. Pilna kompozīcija nav atšifrēta.
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Ļoti fragmentāra. Sienas apakšdaļā apdare zudusi.
Literatūra
Griezīte L. Rīga, Jauniela 24, Pirmsprojekta izpēte. 1. sējums, teksts. 2. sēj. Graf. mat. - Rīga, KPRPK, 1988. Atrodas VKPAI PDC