Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jauniela 24

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Siena ap nišu
Novietne
2. stāvs, T5
Tehnika
Kaļķa krāsas uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Sižets nenosakāms.
Stratigrāfija
?
Datējums
17.gs.beigas, 18.gs. sākums
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Griezīte L. Rīga, Jauniela 24, Pirmsprojekta izpēte. 1. sējums, teksts. 2. sēj. Graf. mat. - Rīga, KPRPK, 1988. Atrodas VKPAI PDC