Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jauniela 24

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs/Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, T6
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Cokols ar kontūru. Uzšļakstījums. Pelēks cokols, okera siena, sarkans uzšļakstījums.
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.1.puse
Saglabātība
Fragmentāri konstatēts uz 2 sienām.
Literatūra
Griezīte L. Rīga, Jauniela 24, Pirmsprojekta izpēte. 1. sējums, teksts. 2. sēj. Graf. mat. - Rīga, KPRPK, 1988. Atrodas VKPAI PDC