Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

 

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
Jumta stāvs, 5. dzīvoklis, telpa T3-2
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Sienu dala vertikālas platākas un šaurākas zilas svītras uz gaiša fona. Augšā svītrojumu noslēdz astragāla josla./ Vertikāls svītrojums - "matracis". Astragāls.
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.2.cet.
Saglabātība
Fragmentāra. Fiksēta apdares kompozīcija.
Literatūra
Taurena R., Strupule V., Zviedrāns J. Rīga, Vaļņu iela 25. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte., Rīga, AIG, 2001, - AIG arhīvs Nr.0833