Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Smilšu iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Siena
Novietne
?
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Frīze. Reversais trafarets. Stilizēts Augu ornaments.
Stratigrāfija
?
Datējums
1829. - 1865.g.
Saglabātība
Fragmentāri atsegts, aiz piemūrējuma.
Literatūra
Karwowski W., Zyzik M., Pashkovska M., Kloska M. Rīga, Smilšu iela 4. Izpēte un restaurācijas dokumentācija. - Scecin, 1987.,1989 - 4 sējumi. Atrodas LVA fonds 2233, apraksts 10, lietas 51.,56.,57.,59.