Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Smilšu iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs/Bīdermeijers
Vieta
Sienas
Novietne
3. stāvs, vairākas telpas
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Cokola, durvju kontūrjosla, kas ietver arī logailas. Joslās - Astragāls, Lapu vītne, kas kārtota pamīšus sinusoīda formā. Rozetes krustpunktos.
Stratigrāfija
?
Datējums
1794. - 1825.g.
Saglabātība
Fragmentāri atsegts
Literatūra
Karwowski W., Zyzik M., Pashkovska M., Kloska M. Rīga, Smilšu iela 4. Izpēte un restaurācijas dokumentācija. - Scecin, 1987.,1989 - 4 sējumi. Atrodas LVA fonds 2233, apraksts 10, lietas 51.,56.,57.,59.