Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Kalēju iela 9/11

Arhitektūra
Profānā apbūve. Sv.Gara Konventa sēta.
Stils
Ampīrs/Bīdermeijers
Vieta
Siena
Novietne
11.korpuss
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Frīze - Augu ornaments stilizēts. Analogs 3. korpusā (skat.Nr.543).
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.2.cet.
Saglabātība
Fragmentāri atsegts
Literatūra
Hoinacki O. Rīga, Kalēju iela 9/11. Korpuss 1. Polihromijas izpēte. - Kielce, 1990 Atrodas LVA fonds 2233, apraksts 10, lieta 186