Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Kalēju iela 9/11

Arhitektūra
Profānā apbūve. Sv.Gara Konventa sēta.
Stils
Ampīrs/Bīdermeijers
Vieta
Siena
Novietne
11. korpuss, 2. stāvs
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Cokols ar iluzoru profiljoslu. Frīze - Rozetes 2 veidu pamīšus kārtotas.
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.1.trešdaļa
Saglabātība
Fragmentāri atsegts
Literatūra
Hoinacki O. Rīga, Kalēju iela 9/11. Korpuss 1. Polihromijas izpēte. - Kielce, 1990 Atrodas LVA fonds 2233, apraksts 10, lieta 186