Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mārstaļu iela 10

Arhitektūra
Sakrālā celtne. Reformātu baznīca.
Stils
Rokoko - klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
Draudzes zāle
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma?
Sižets
Marmorizējums. Iluzoras kanelūras uz pilastriem.
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs.3.cet.
Saglabātība
Fragmentāri atsegts izpētes laikā.
Literatūra
Stasjak M. Reformātu baznīca Rīgā, Mārstaļu ielā 10. Polihromijas izpēte. - Ļubļina, 1983 LVA fonds 2233, apraksts 10, lieta 110.