Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jāņa iela 6

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs
Vieta
Sienas
Novietne
1. stāvs
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Analogs 2.st. T204 (skat. nr.532).
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Jadviga Teodoroviča-Čerepiņska. Dzīvojamo namu Rīgā, Jāņa ielā 6 - 18, Jāņa kvartāla apbūves izpētes dokumentācija. - Ļubļina-Rīga, 1989 LVA fonds 2233, apraksts 10, lieta 276