Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jāņa iela 12

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs
Vieta
Siena
Novietne
?
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Horizontālais trīsdalījums. Frīze. Palmetes ovālā ierāmējumā.
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.1.cet.
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Kasiborski A. Arhitektoniska izpēte ēkā Rīgā, Jāņa ielā 12. - Rīga, PKZ Ļubļinas grupa, 1989 LVA, fonds 2233, apraksts 10, lieta 282