Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jāņa iela 8

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Ampīrs/Bīdermeijers
Vieta
Siena
Novietne
2. stāvs
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Frīze un cokolu noslēdzoša ornamenta josla vienādas. Pelēkrozā siena. Balts gleznots ornaments uz melna fona. Melnā frīze. Sinusoīda tipa ornaments ar lapiņām, odziņām. Joslas norobežo balta līnija apakšā, sarkana augšā.
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.1.trešdaļa
Saglabātība
Saglabājies sienas fragments.
Literatūra
Čerepinska Teodoroviča J. Zinātniski vēsturiskas ziņas par ēku Rīgā, Jāņa ielā 8. - Rīga - Ļubļina, 1989 Atrodas LVA fonds 2233, apraksts 10, lieta 278