Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Kalēju iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Griesti siju-dēļu
Novietne
2. stāvs
Tehnika
Līmes krāsa uz koka
Sižets
Akants. Augu ornaments. Ziedi.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
18.gs.1.puse
Saglabātība
Nostiprināti un eksponēti apgleznotie dēļi. Poļu restauratori.
Literatūra