Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jāņa iela 6

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Manierisms
Vieta
Griesti siju-dēļu
Novietne
Halles griesti
Tehnika
Līmes krāsa uz koka
Sižets
Sarkanas joslas uz siju un trinīti likto dēļu fasetēm.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
17.gadsimta 1.puse
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra
Jadviga Teodoroviča-Čerepiņska. Dzīvojamo namu Rīgā, Jāņa ielā 6 - 18, Jāņa kvartāla apbūves izpētes dokumentācija. - Ļubļina-Rīga, 1989 Skat.:LVA fonds 2233, apraksts 10, lietas 276, 299