Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jāņa iela 10

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Bīdermeijers
Vieta
Griesti
Novietne
1. stāvs, Telpa 2/104
Tehnika
Eļļas-sveķu krāsa uz krīta-līmes balsinājuma.?
Sižets
Rozete griestu centrā. Zieds 16 lapiņu. Apkārt Lapu Vītne.
Stratigrāfija
?
Datējums
19.gs.2.cet.
Saglabātība
Restaurēts fragments. Polijas restaurātori, 1993.g.
Literatūra
Danute Krakovecka-Gurecka. Sienu polihromijas restaurācija birģera dzīvojamā mājā Rīgā, Jāņa ielā 10. - Rīga, Toruņa, Polijas rest. firma PKZ, Toruņas nodaļa, 1993 LVA 2233. fonds 10. apraksts, 280. lieta