Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jāņa iela 10

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Rokoko
Vieta
Siena
Novietne
1. stāvs, Telpa 2/104
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma ?
Sižets
Rāmju sistēma, ko veido Rokaji. Supraports - Festoni no ziediem/ Ziedi
Stratigrāfija
1.apdares slānis uz apmetuma
Datējums
18.gs.3.cet.
Saglabātība
Fragmentāra. Restaurēti esošie fragmenti. Poļu rest. 1993.g.
Literatūra
Danute Krakovecka-Gurecka. Sienu polihromijas restaurācija birģera dzīvojamā mājā Rīgā, Jāņa ielā 10. - Rīga, Toruņa, Polijas rest. firma PKZ, Toruņas nodaļa, 1993 LVA 2233. fonds 10. apraksts, 280. lieta