Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jāņa iela 10

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Griesti
Novietne
2. stāvs A pusē
Tehnika
Eļļas ? krāsa
Sižets
Gleznojums. Perimetrālas joslas griestos - šaura bronzas un sarkana līnija atdala ieloci. 14cm no sienas 13cm plata josla -Lauru Lapu Vītne un Astragāls. Rozete (D - 66cm) vidū, kuru ietver Kimātijs. Gaismēnas. Sienas - skat. ierakstu Nr.512.
Stratigrāfija
1.apdares slānis uz apmetuma
Datējums
18.gs.b., 19.gs.sākums
Saglabātība
Restaurēts. Polijas restaurātori 1993.g.Rozete izgriesta ar oriģinālo apmetumu un atgriesta vietā pēc pārseguma remonta.
Literatūra
Danute Krakovecka-Gurecka. Sienu polihromijas restaurācija birģera dzīvojamā mājā Rīgā, Jāņa ielā 10. - Rīga, Toruņa, Polijas rest. firma PKZ, Toruņas nodaļa, 1993 LVA 2233. fonds 10. apraksts, 280. lieta