Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Kalēju iela 6

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Manierisms/baroks
Vieta
Siena ap nišu
Novietne
2. stāvs?
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Drapērija ap nišu. Mezgls. Melnbalts kolorīts. Niša.
Stratigrāfija
?
Datējums
17.gs. vidus, 2. trešdaļa
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra