Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Miesnieku iela 1

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Virs nišas segmenta pārsedzes
Novietne
1. stāvs, telpa T9. Attiecināms uz iepriekšējo būvapjomu.
Tehnika
Krīta, līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gelznojums uz balta fona. Melnbalts kolorīts.
Stratigrāfija
?
Datējums
17.gs.2.puse, 18.gs.sāk.
Saglabātība
Neliels apmetuma fragments ar vismaz 3 gleznojuma slāņiem.Nav atšifrējams.
Literatūra
Špaks A., Beitāns K., Lēvalde D., Taurena R., Veinberga K. Rīga, Miesnieku iela 1. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.- Rīga, AIG, 1996 AIG arhīva Nr. 0195