Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mārstaļu iela 12

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks vēlais
Vieta
Griesti siju-dēļu.
Novietne
2. stāvs
Tehnika
Līmes krāsa uz koka
Sižets
Gleznojums. Akants. Lentas ornaments. Marmorizējums.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare uz pārseguma.
Datējums
18.gs.2.cet.
Saglabātība
Restaurēti. Polijas restaurātori.
Literatūra