Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mārstaļu iela 26

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Sienas fragments un sienas niša
Novietne
1. stāvs, korpuss A, telpa 103 un kāpņu telpas starpstāvu laukumā starp 1.,2. stāvu.
Tehnika
Līmes krāsa uz ~15mm bieza blīva kaļķa apmetuma
Sižets
Liela mēroga pelēkmelnas akantu vītnes uz gaiša fona./ Akants. Melnbalts kolorīts. Gleznojums. Niša.
Stratigrāfija
Sākotnējs uz 2. apmetuma kārtas
Datējums
17.gs. beigas
Saglabātība
Slikta, apmetuma slānis atdalījies no apakšējās apmetuma kārtas.
Literatūra
Dirveiks I., Taurena R., Gailītis P., Jekševica I., Poriete I. Ēka Rīgā, Mārstaļu ielā 26. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte. 2. sējums Teksts, rasējumi; 3. sējums Fotoattēli.- Rīga, AIG, 2008. gada 16. decembris AIG arhīva Nr. 1801, 1802