Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jēkaba iela 3/5

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Griesti tapotu siju
Novietne
2. stāvs ?
Tehnika
Līmes krāsa uz koka dēļiem ?
Sižets
Gleznojums. Akants. Melnbalts kolorīts. Ovāli ar nenoskaidrotu sižetu. Ainava varbūt? Augu ornaments.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
17.gs.4.cet.- 18.gs.1.cet.
Saglabātība
Fragmentāri saglabāta kompozīcija
Literatūra