Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Audēju iela 10

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Griestu sija
Novietne
2.stāvs, T3
Tehnika
Līmes krāsa uz koka sijas
Sižets
Gleznojums. Akants pelēks ar baltām gaismām. Sarkans fons.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
1680., 90. gadi
Saglabātība
Sekundāri mainīta pārseguma sija
Literatūra
Strupule V., Cine I. Rīga, Audēju 10. Interjeru AMIzpēte, - Rīga,AIG,1996, - AIG arhīva Nr. 1758, 1759