Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Audēju iela 10

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Griesti tapotu siju
Novietne
2. stāvs, tag. T3
Tehnika
Līmes krāsa uz koka
Sižets
Gleznojums. Akants uz sarkana fona.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
1680., 90. gadi
Saglabātība
Saglabājies fragments aiz nojauktas sākotnējas starpsienas. Pārējie griesti, domājams, likvidēti, izbūvējot kāpņu telpu.
Literatūra
.1.Strupule V., Cine I. Rīga, Audēju 10. Interjeru AMIzpēte, - Rīga,AIG,1996, - AIG arhīva Nr. 1758, 1759 2.Konservācijas pase. Conservation Center "Kanut", 1997 3.V.Strupule. Baroka griestu iluzorā pasaule - rīdzinieka mājokļa rota//Rīga 800 Gadagrāmata , LKF, 1999 4. V.Strupule. VĒSTURE ŠĶĒRSGRIEZUMĀ. ĒKA VECRĪGĀ, AUDĒJU IELĀ 10. BŪVVĒSTURE. 14.-18. gadsimts.//žurn.Mākslas vēsture un teorija, 2008, 10