Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Audēju iela 10

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Griesti tapotu siju
Novietne
1. stāvs T3
Tehnika
Līmes krāsa uz koka
Sižets
Gleznojums. Akants. Augu ornaments.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
1680., 90. gadi
Saglabātība
Saglabājusies nepilna kompozīcija. Izpētes laikā telpā nav grīdas pārseguma, tāpēc gleznojums apsekots tikai vizuāli. Gleznojumu klāj biezs kaļķu un putekļu slānis.
Literatūra
.1.Strupule V., Cine I. Rīga, Audēju 10. Interjeru AMIzpēte, - Rīga,AIG,1996, - AIG arhīva Nr. 1758, 1759 2.Konservācijas pase. Conservation Center "Kanut", 1997 3.V.Strupule. Baroka griestu iluzorā pasaule - rīdzinieka mājokļa rota//Rīga 800 Gadagrāmata , LKF, 1999 4. V.Strupule. VĒSTURE ŠĶĒRSGRIEZUMĀ. ĒKA VECRĪGĀ, AUDĒJU IELĀ 10. BŪVVĒSTURE. 14.-18. gadsimts.//žurn.Mākslas vēsture un teorija, 2008, 10

Kalēju iela 55

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Griesti tapotu siju ?
Novietne
2. stāvs
Tehnika
Līmes krāsa uz koka
Sižets
Gleznojums. Akants. Augu ornaments.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
17.gs.4.cet.- 18.gs.1.cet.
Saglabātība
Konstatēts griestu fragments.
Literatūra