Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Audēju iela 10

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Griesti tapotu siju
Novietne
2.stāvs T3
Tehnika
Līmes krāsa uz tapotu siju griestiem.
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Akants, Ziedi, Augļi uz zila fona. Iluzoras profiljoslas. Lauru Lapu Vītne. Gliemežvāks stūros. Centrālajā Tondo aplī - bēgšana no degošās Trojas (?). Enejs nes tēvu Ančisu ?
Stratigrāfija
Sākotnējais slānis
Datējums
1680.,90. gadi
Saglabātība
Pilna kompozīcija. 1996/97 gada ziemu pavada zem klajām debesīm. Nostiprināts (Igaunijas restaurātori, firma Kanut.
Literatūra
1.1.Strupule V., Cine I. Rīga, Audēju 10. Interjeru AMIzpēte, - Rīga,AIG,1996, - AIG arhīva Nr. 1758, 1759 2.Konservācijas pase. Conservation Center "Kanut", 1997 3.V.Strupule. Baroka griestu iluzorā pasaule - rīdzinieka mājokļa rota//Rīga 800 Gadagrāmata , LKF, 1999 4. V.Strupule. VĒSTURE ŠĶĒRSGRIEZUMĀ. ĒKA VECRĪGĀ, AUDĒJU IELĀ 10. BŪVVĒSTURE. 14.-18. gadsimts.//žurn.Mākslas vēsture un teorija, 2008, 10