Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Audēju iela 10

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Griesti tapotu siju
Novietne
1.stāvs T1
Tehnika
Līmes krāsa uz koka. Auduma strēmeles uz siju sadurām
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Ornamentāls fons - Ziedi, Augļi, Lapu Vītnes. Akants.Tondo apļos Ainavas ar figūrām (neidentificējamas) Zili-pelēks kolorīts.
Stratigrāfija
Sākotnējais slānis
Datējums
1680.,90. gadi
Saglabātība
Gandrīz pilna kompozīcija. Izzāģēti daži baļķu fragmenti. Ļoti nokvēpis, netīrs. 1996/97 gada ziemu pavada zem klajām debesīm. Nostiprināts (Igaunijas restaurātori, firma
Literatūra
1.Strupule V., Cine I. Rīga, Audēju 10. Interjeru AMIzpēte, - Rīga,AIG,1996, - AIG arhīva Nr. 1758, 1759 2.Konservācijas pase. Conservation Center "Kanut", 1997 3.V.Strupule. Baroka griestu iluzorā pasaule - rīdzinieka mājokļa rota//Rīga 800 Gadagrāmata , LKF, 1999 4. V.Strupule. VĒSTURE ŠĶĒRSGRIEZUMĀ. ĒKA VECRĪGĀ, AUDĒJU IELĀ 10. BŪVVĒSTURE. 14.-18. gadsimts.//žurn.Mākslas vēsture un teorija, 2008, 10