Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jauniela 24

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Rokoko
Vieta
Griesti
Novietne
2. stāvs, telpa pret ielu kreisajā stūrī (skatā no ielas). T.s. "Zaļā zāle".
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums uz zaļa fona. Rokaji. Ziedi. Gliemežvāks.
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs.3.cet.
Saglabātība
Fragmentāri eksponēts (1980. gados).
Literatūra
1)Griezīte, L. Telpu apdare Jaunielā 24, Rīgā // Vēsturiskā celtniecība Latvijā. Pētniecība un projekti Restaurācijas institūtā. 1988. gada retrospekcija. - Rīga, Restaurācijas institūts, 1991, - 57.-59.lpp.2)Griezīte L. Rīga, Jauniela 24, Pirmsprojekta izpēte. 1. sējums, teksts. 2. sēj. Graf. mat. - Rīga, KPRPK, 1988. Atrodas VKPAI PDC