Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Jauniela 24

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Logailas pārsedze
Novietne
2. stāvs
Tehnika
Līmes krāsa uz koka
Sižets
Gleznojums. Akants.
Stratigrāfija
Sākotnēja
Datējums
18.gs.1.puse
Saglabātība
Saglabājusies
Literatūra
1)Griezīte, L. Telpu apdare Jaunielā 24, Rīgā // Vēsturiskā celtniecība Latvijā. Pētniecība un projekti Restaurācijas institūtā. 1988. gada retrospekcija. - Rīga, Restaurācijas institūts, 1991, - 57.-59.lpp. 2)Griezīte L. Rīga, Jauniela 24, Pirmsprojekta izpēte. 1. sējums, teksts. 2. sēj. Graf. mat. - Rīga, KPRPK, 1988. Atrodas VKPAI PDC