Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Vecpilsētas iela 11

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
?
Tehnika
?
Sižets
Gleznojums. Ainava. Arhitektūra.
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs.b., 19.gs.s.
Saglabātība
?
Literatūra
Lancmane,I. Pēdējā laikā republikā atsegtie XIII - XIX gs. monumentāli dekoratīvās glezniecības piemēri// ZA Vēstis.- Rīga: 1984 – 24.-37.lpp.