Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mārstaļu iela 14

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Siena
Novietne
?
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. "Franču tipa ornamentāls akanta arabeskas gleznojums". Akants. Arabeska.
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs.b.
Saglabātība
Atsegts 1982.g. poļu PKZ grupas zondāžās.
Literatūra
Lancmane,I. Pēdējā laikā republikā atsegtie XIII - XIX gs. monumentāli dekoratīvās glezniecības piemēri// ZA Vēstis.- Rīga: 1984 – 24.-37.lpp.