Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mārstaļu iela 12

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Sienas
Novietne
?
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Akants klājošs pa visu sienas plakni. Melnbalts kolorīts.
Stratigrāfija
?
Datējums
17.gs.beigas ?, 18.gs. 1.puse
Saglabātība
1982.g. atsedz Polijas piem rest. darbn. PKZ Ļubļinas grupas speciālisti. Apgleznotas 2 sienas vairāku kvadrātmetru laukumā. (Neatradu poļu materiālos).
Literatūra
Lancmane,I. Pēdējā laikā republikā atsegtie XIII - XIX gs. monumentāli dekoratīvās glezniecības piemēri// ZA Vēstis.- Rīga: 1984 – 24.-37.lpp.