Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Skārņu iela 22, Ekes konvents

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks agrīns
Vieta
Siena logailā
Novietne
1. stāvs, velvēta telpa. ielas pusē, logu nišās.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Figurāls. Akants. Ap centrālo simetrijas asi grupēti akanta vijumi un uz kuras “uzvērts” medaljons -Tondo, kura centrā Enģelis (līdz ceļiem). Fons - angļu sarkanais, gleznoj. - melns, pelēks, balts. Auss skrimstalas stilizācija akantos.
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare uz apmetuma.
Datējums
17.gs.70.gadi
Saglabātība
Zudis. Atsegts 1964.g. 1966. g. tika gatavots eksponēšanai. "...nostiprināts ar polivinilbutiralu šķidinātu spirtā ar 50% benzola. Malas nostiprinātas ar ģipša, kaļķu javu...". T.Vītola izgatavojusi kopiju, kuras atrašānās vieta nav zināma..
Literatūra
1) Lancmane,I. Pēdējā laikā republikā atsegtie XIII - XIX gs. monumentāli dekoratīvās glezniecības piemēri// ZA Vēstis.- Rīga: 1984 – 24.-37.lpp. 2) Vītola T. Atskaite par restaurācijas darbiem arh. piem. - dzīvojamā ēkā Skārņu ielā 22 Dabas biedrības I stāva telpās. R., 1966