Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Skārņu iela 4

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Manierisms/baroks
Vieta
Griesti siju-dēļu
Novietne
Savrupatradums. Griestu dēlis.
Tehnika
Līmes krāsa uz koka dēļa
Sižets
Gleznojums. Tulpes izkaisītas pa griestu dēli.
Stratigrāfija
?
Datējums
17.gs.1.puse, 3.cet.
Saglabātība
Zudis
Literatūra
Lancmane,I. Pēdējā laikā republikā atsegtie XIII - XIX gs. monumentāli dekoratīvās glezniecības piemēri// ZA Vēstis.- Rīga: 1984 – 24.-37.lpp.