Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Trokšņu iela 5

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Griesti tapotu siju
Novietne
2. stāvs
Tehnika
Līmes krāsa uz koka guļšķautņiem.
Sižets
Gleznojums. Akants. Augu ornaments. "Uz nekrāsotiem siju griestiem ar melnu, barokālu akantu uzzīmēts ornaments".
Stratigrāfija
Sākotnēja apdare
Datējums
17.gs.beigas ?, 18.gs. 1.puse
Saglabātība
Ēka zudusi
Literatūra
Jansons, G. "Vecrīgas koka celtnes". Krāj. "Arhitektūra un pilsētbūvniecība".1.sēj. R.,1969