Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Mazā Pils iela 6

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Griesti siju-dēļu
Novietne
2. stāvs, telpas T4 un T5/6
Tehnika
Līmes krāsa uz koka
Sižets
Gleznojums iluzors. Debesis. Vienāds abās telpās. Zilas debesis, tumši sarkanbrūni Mākoņi, konturēti ar baltu malu.
Stratigrāfija
Sākotnējs
Datējums
17.gs.4.cet.
Saglabātība
Telpā T4 griesti attīrīti
Literatūra
Markova L., Lēvalde D. Rīga, M.Pils iela 6, 2. stāvs. Arhitektoniski mākslinieciskā izpēte.-Rīga, AIG, 2002 AIG arhīva nr. 0856