Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Kaļķu iela 7 - 9

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
4. stāvs, T48
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Iluzori pilastri. Centrālajā sienas panelī Marmorizējums. Arabeska pilastros. Rombos sienas augšdaļā augļu un augu kompozīcijas. Supraports - Putni uz zara. Saglabājies arī griestu gleznojums (sk.Nr.120)/ Augu ornaments. Augļi
Stratigrāfija
-
Datējums
19.gs.s.
Saglabātība
Labi saglabājusies gandrīz visā telpā.
Literatūra
Griezīte L., Jēkabsone I.,Jēkabsons Ģ. Rīga, Kaļķu iela 7/9.AMI, Sēj. 2. Fotofiksācija, - Rīga, AIG, 1992