Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Audēju iela 10

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Klasicisms
Vieta
Sienas
Novietne
2.st.
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Horizontālais trīsdalījums. Sienas plaknē - Lenta, tajā iekārts Medaljons, Rozes - Ziedi, Akants - Lapu Vītnes. Iluzors konsoles galdiņš, uz tā Vāzes. Uzšļakstījums fonā .Rozetes frīzē. Cokolā - Festoni.
Stratigrāfija
6. slānis
Datējums
18.gs.4.cet.
Saglabātība
Daļēji uz 3 sienām. Šobrīd, visticamāk, zudis.
Literatūra
1.Strupule, V.,Cine, I.Interjeru AMIzpēte. AIG. 1996 AIG arhīva nr. 1758, 1759 2. Strupule V. Klasicisms Rīgas gleznotajos interjeros//Žurn. Studija,-Nr.6, 1999 3. V.Strupule. VĒSTURE ŠĶĒRSGRIEZUMĀ. ĒKA VECRĪGĀ, AUDĒJU IELĀ 10. BŪVVĒSTURE. 14.-18. gadsimts.//žurn.Mākslas vēsture un teorija, 2008, 10 4. StrupuleV. Interjeru glezniecība Rīgas pilsoņu namos no 16. līdz 18.gadsimtam.//Arh. un māksla Rīgā. Idejas un objekti. Rīga "Neputns" 2004 41.-57.lpp.