Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Grēcinieku iela 18

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Griesti tapotu siju
Novietne
1. stāvs, telpa 1.9.
Tehnika
krīta-līmes krāsa uz koka sijām
Sižets
Gleznojums. Iluzoras profiljoslas dala 4 daļās, vidū Rozete. Pa perimetru un ap centrālo rozeti Lauru Lapu Vītne. Akants aizpilda laukumus.
Stratigrāfija
Sākotnēja
Datējums
Pēc 1695. gada
Saglabātība
Restaurēts 1987.-1991.Polijas Vēst. piem. restaurācijas darbnīca, Toruņas nodaļa.g.
Literatūra
1.Audere I. Mencendorfa nams Rīgā.-Rīga 2002 2.Strupule V. Baroka griestu iluzorā pasaule - rīdzinieka mājokļa rota//Rīga-800 Gadagrāmata,-Rīga, LKF, 1999