Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Tirgoņu iela 10

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Baroks
Vieta
Sienas niša
Novietne
1. stāvs
Tehnika
Krīta, līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Zvanveida Ziedi. Akants ?
Stratigrāfija
?
Datējums
17.gadsimta beigas
Saglabātība
Fragmentāra.
Literatūra