Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Tirgoņu iela 5-7

Arhitektūra
Profānā apbūve
Stils
Rokoko
Vieta
Sienas
Novietne
2. stāvs, ielas puses telpa
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Rāmju sistēma. Rokaji.
Stratigrāfija
?
Datējums
18.gs.3.cet.
Saglabātība
Zudis līdz ar ēku, kas uzcelta no jauna.
Literatūra
Foto (diapozitīvi) SIA "Arhitektoniskās Izpētes Grupa" arhīvā. 1980. gadu vidus.