Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Skārņu iela 24

Arhitektūra
Sakrālā celtne, Sv.Jāņa baznīca
Stils
Baroks. Kords Meijers.
Vieta
Altāra daļas kolonnas
Novietne
Kora - altāra daļas toskāniskās kolonnas
Tehnika
?
Sižets
Toskānisks kapitelis iluzori apgleznots. Olinājums. Triglifu josla. Marmorizējums uz kātiem. Melns ar baltu dzīslojumu.
Stratigrāfija
?
Datējums
1680. gadi
Saglabātība
Zudis. Konstatēts 1889.g. "Arhitekts Augusts Reinbergs tās uzzīmēja, bet pēc tam kopā ar visu uz akmens uzlikto apmetuma kārtu nodauzīja un aizvāca”.
Literatūra
A.Reinberga atskaites ziņojuma atstāsts publicēts 1889. gada sēžu protokolos (Sitz.ber.). Izkopējums vācu valodā VKPAI PDC, arh. Nr. 12367 III (l) A.Reinberga zīmējumi nav saglabājušies. Pēc P.Kampes sniegtajām ziņām tie bijuši A.Reinberga atraitnes īpašumā.