Datu bāze

“DEKORATĪVIE GLEZNOJUMI RĪGAS INTERJEROS.
14. GS. - 19.GS. VIDUS.”

Izstrādāja Vija Strupule

Sižeti

Skārņu iela 24

Arhitektūra
Sakrālā celtne, Sv.Jāņa baznīca
Stils
Baroks. Kords Meijers.
Vieta
Griesti velvēti. Zvaigžņu velvju kasetējuma iekšējā plakne.
Novietne
Draudzes telpas tīkla velves
Tehnika
Līmes krāsa uz apmetuma
Sižets
Gleznojums. Augu ornaments. Akants. Lapu Vītnes. Ziedi. Ogas. Plaknes vienmērīgi piepilda lapas, ziedi, pumpuri un vītnes. Melna kontūra, zaļas vijas ar dzelteni brūniem un sarkanibrūniem ziediem, sarkaniem pumpuriem un ogām.
Stratigrāfija
?
Datējums
1680., 90. gadi
Saglabātība
Atrodas zem vēlākiem pārkrāsojumiem.
Literatūra
1) A.Reinberga atskaites ziņojuma atstāsts publicēts 1889. gada sēžu protokolos (Sitz.ber.). Izkopējums vācu valodā VKPAI PDC, arh. Nr. 12367 III (l) VKPAI PDC, 2) S.Astičs. Atskaite par krāsojuma izpēti Rīgas sv. Jāņa baznīcā. Atrodas VKPAI PDC 3)Foto 1.-3. - 1943. gads. VKPAI PDC